Flightveyor

on
Categories: Uncategorized

NFV Flightveyor (Flight Type Chain Conveyor)

NFV Flightveyor ระบบลำเลียงวัตถุโดยโซ่ติดใบกวาดที่สามารถลำเลียงได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนในเส้นเดียว ทดแทน Bucket Elevator สำหรับแนวตั้ง และ Flow conveyor สำหรับแนวนอน สามารถลำเลียงวัตถุที่ลำเลียงได้ยาก ฝุ่น ผง หรือวัตถุที่มีความหนืดสูง

คุณสมบัติเด่น

  1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่ายตาม layout
  2. ขนาดกระทัดรัดติดตั้งง่าย
  3. ปรับเปลี่ยนช่องทางเข้าและออกได้หลายรูปแบบ
  4. สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้เหมาะสมตามวัตถุลำเลียง
  5. บำรุงรักษาง่าย
  6. โครงสร้างกันน้ำและฝุ่น

รูปแบบงานที่เหมาะสม

  1. ลำเลียงเศษไม้อสำหรับอุตสาหกรรม
  2. ลำเลียงขยะชุมชน หรือ ขยะอุตสาหกรรม
  3. สามารถประยุกต์ใช้ลำเลียงสินแร่

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง

email : tsubaki@ktecorp.com หรือ โทร.02-7265055-8