รับสมัครงาน

on
Categories: Uncategorized

📣📣ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน💰💰

🎉รายละเอียดงาน

 1. วางบิลลูกค้า / เก็บหนี้ที่ถึงกำหนด
 2. จัดสายวางบิล / รับเช็คที่ครบกำหนด
 3. จัดทำรายงาน เช็ค+เงินสด รายวัน
 4. จัดทำรายงานการเก็บเงินและรายงานการวางบิล
 5. จัดทำรายงานรับเช็คล่วงหน้า เช็คต่างจังหวัด และนำเช็คฝากธนาคาร
 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

🎉คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป หรือ เทียบเท่าปริญญาตรี
 3. ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 1 ปี ขึ้นไป
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Excel, Word ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้
 6. มีความกระตือรือร้น ขยัน และมีความสนใจเรียนรู้
 7. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

🎉สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน /อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในงาน
 • โบนัส/เงินรางวัลพิเศษ
 • ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ปฏิบัติงานต่างจังหวัด (บางตำแหน่ง)
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันกลุ่ม
 • สวัสดิการด้านเงินกู้ยืม
 • สวัสดิการด้านเงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานสมรส / ของขวัญบุตรเกิดใหม่/งานอุปสมบท /กระเช้าเยี่ยมไข้งานศพ (พนักงาน และญาติสายตรง)

#ktecorp #รับสมัครงาน #การเงิน #ประกาศ