รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

on
Categories: Uncategorized
  • รับสมัคร Sales Engineer (วิศวกรขาย) 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1.จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม เช่น โซ่ส่งกำลัง, โซ่ลำเลียง, ปะเก็นและอุปกรณ์ อื่นๆ โดยจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด        

2.เข้าพบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า รวมถึงเข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

3.หาลูกค้าใหม่  ติดตาม/ประสานงานกับลูกค้า

4. ดูแลระบบขายให้ได้ตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ

  1.เพศชาย อายุ 25- 35 ปี

  2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3.มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  4.มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรมหรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี

  • รับสมัคร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส  1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1.เก็บข้อมูล Attendance  บันทึกข้อมูลสถิติ การขาด ลา มาสาย ของพนักงานทั้งองค์กร พร้อมสรุปรายงาน

2.จัดทำข้อมูลทำเงินเดือนแต่ละงวด คำนวณเบี้ยเลี้ยง โอที เบี้ยขยัน ค่าน้ำมัน

3.งานพัฒนาและฝึกอบรม หาหลักสูตรจัดอบรมให้กับพนักงาน ยื่นขอรับรองหลักสูตรกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

4.งานประกันสังคม ,สวัสดิการพนักงาน และแรงงานสัมพันธ์

5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

6.สรรหาพนักงาน  ตามใบขอว่าจ้างของแต่ละแผนก

7.งานจัดซื้อและธุรการสำนักงาน อาคารสถานที่

8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง อายุ 28-35 ปี

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.ประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 3 ปี ขึ้นไป

4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  Excel, Word ได้เป็นอย่างดี 

5.สามารถใช้งานโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป หากเคยใช้โปรแกรม Prosoft Business Solution จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

      ปฎิบัติงานที่บริษัท เคทีอี คอร์เปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 6 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 11 แยก 2-1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

      วันจันทร์ – วันศุกร์    เวลา 08.00 น. – 17.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์

   สวัสดิการ

1.เงินรางวัลพิเศษ / โบนัส

2.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

3.กิจกรรมงานปีใหม่พร้อมของขวัญ

4.ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

5.ชุดยูนิฟอร์ม

6.ตรวจสุขภาพประจำปี

7.สวัสดิการเงินกู้ยืม

8.สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น งานสมรส, ของขวัญบุตรเกิดใหม่, อุปสมบท, เยี่ยมไข้, งานฌาปนกิจ เป็นต้น

9.สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนดสนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 726 5055 – 58 ต่อ 302  คุณนิตยา (ปุ๋ย)   หรือส่งใบสมัครได้ที่   hrm@ktecorp.com