ขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

on
Categories: Uncategorized

ขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563