Month: December 2023

Categories: Uncategorized

รายละเอียดงาน

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ในการเบิกจ่ายสินค้า
 2. บันทึกการรับ-จ่ายและรายการดัดแปลงสินค้า
 3. ตั้งรหัสและลงรายละเอียดสินค้า
 4. วางแผนตรวจนับสินค้าคงคลัง
 5. ตรวจสอบยืนยันยอดคงเหลือของบัญชีกับคลังสินค้า
 6. จัดทำรายงานสินค้าขาด-เกิน จากการตรวจนับ
 7. งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา ปวส.,ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีสต๊อกสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความซื่อสัตย์ อดทน และมีใจรักงานบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

      ปฎิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์    เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

      เลขที่ 6 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 11 แยก 2-1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

สวัสดิการ

1.เงินรางวัลพิเศษ / โบนัส

2.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

3.งานเลี้ยงสังสรรค์

4.ชุดยูนิฟอร์ม

5.ประกันสุขภาพ

6.ตรวจสุขภาพประจำปี

7.สวัสดิการเงินกู้ยืม

8.ปรับเงินเดือนประจำปี

9.สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น งานสมรส, ของขวัญบุตรเกิดใหม่, อุปสมบท, เยี่ยมไข้, งานฌาปนกิจ เป็นต้น

สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 726 5055 – 58 ต่อ 302 ID LINE 0909891705 คุณภัทธรีญา(ภัทร) หรือส่งใบสมัครได้ที่  hrm@ktecorp.com  หรือ www.ktecorp.com

6931